Chính Sách Bảo Mật

1. Bảo mật thông tin.
Diệp Tấn Phát cam kết việc sử dụng thông tin của khách hàng sẽ chỉ nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi tại Diệp Tấn Phát. Cụ thể, thông tin cá nhân của quý khách chỉ dùng với các mục đích sau:
  • Số điện thoại và địa chỉ Email của quý khách được dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
  • Địa chỉ của quý khách chỉ được dùng để Diệp Tấn Phát thực thiện việc giao hàng mà quý khách đã đặt hàng của Công ty Diệp Tấn Phát.

2. Diệp Tấn Phát cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng.

  • Diêp Tấn Phát cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của quý khách vì bất cứ mục đích gì.
  • Diệp Tấn Phát cam kết không lưu lại bất kỳ thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng và thông tin tài chính của quý khách.

Diệp Tấn Phát hiểu rằng quyền lợi của quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Diệp Tấn Phát.