Phương thức thanh toán

Quý khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt.